skok na navigaciskok na obsah

Naše grily Naše dveředveře a zárubně renomovaných značek Kanadská kamnakanadská krbová kamna a vložky

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Výrobek byl poškozen neodbornou údržbou, čištěním, nesprávným zacházením, mechanickým poškozením atd. v rozporu s instrukcemi uvedenými na výrobku (pokud u výrobku existuje).
  • Výrobek byl poškozen působením živlů.
  • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo na obalu (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci

  • Nejdříve nás o reklamaci informujte e-mailem nebo telefonicky.
  • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  • Do zásilky přiložte co nejvýstižnější popis reklamace, kopii daňového dokladu, Vaši adresu, mail a telefon.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamovaného výrobku na naši adresu. V případě oprávněné reklamace hradí poštovné prodávající.

Michal Marek : webdesigner

© 2024 Naše grily
všechna práva vyhrazena